Notaribüroo
Algusesse

Ringi 1, Pärnu 80010
tel. 44 77 960
mob. 54 888 961
faks 44 77 962
info@parnunotar.ee

Avaleht
Büroo
Teenused
Asukoht
Materjalid
EST | ENG | RUS

Notari ametitoimingud

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks. Ametitoimingute peamisteks liikideks on: notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine, pärimisasjade menetlemine, avalike dokumentide apostilliga kinnitamine ning abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.

Ametitoiminguid on notar kohustatud kliendi soovil tegema ning keelduda saab ta sellest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.

Peamisteks notari poolt tõestamisele kuuluvateks tehinguteks on:

  • kinnisasjade võõrandamise lepingud;
  • hüpoteegi seadmise lepingud, kommertspandilepingud;
  • muud piiratud asjaõiguste seadmise lepingud (nt hoonestusõigus, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus);
  • hooneühistu liikmesuse võõrandamise ja pandilepingud;
  • äriühingute asutamislepingud, ühinemis- ja jagunemislepingud, osaühingu osa võõrandamise ja pandilepingud;
  • abieluvaralepingud ja abikaasade ühisvara jagamise lepingud;
  • testamendid;
  • volikirjad.

Notariaalse tõestamise korral koostatakse notariaalakt, mis säilitatakse notaribüroos, osalejatele väljastatakse ärakirjad. Notariaalse kinnitamise korral  tehakse notariaalmärge, dokumendi originaal väljastatakse kliendile ja ärakirja sellest notaribüroos ei säilitata.

Kliendi soovil tõestab notar ka selliseid tehinguid, mille suhtes seaduses kohustuslikku notariaalse tõestamise nõuet ette ei ole nähtud.