Notaribüroo
Algusesse

Ringi 1, Pärnu 80010
tel. 44 77 960
mob. 54 888 961
faks 44 77 962
info@parnunotar.ee

Avaleht
Büroo
Teenused
Asukoht
Materjalid
EST | ENG | RUS

Notari tasu

Notari tasu on kehtestatud seadusega, Notaril on õigus ametitoimingute tegemise eest ning sellega seotud õigusalaste ja tehniliste teenuste osutamise eest võtta tasu ainult notari tasu seaduses sätestatud ulatuses ja korras. Tasumäärad on kõigile Eesti Vabariigi notaritele võrdsed, notaritel on keelatud sõlmida kokkuleppeid nende muutmiseks.

Tehingute tõestamisel on notari tasu arvutamise aluseks selle tehingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus toimingu tegemise ajal. Teatud tehingute osas on notari tasu seaduses kehtestatud  tehinguväärtuse alampiir.

Osadele notariaaltoimingutele (volikirja, testamendi tõestamine jms.) on kehtestatud tehinguväärtusest mittesõltuv notari tasu.

Täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p.17 kohaselt loetakse notari tasu arve täitedokumendiks, mille alusel saab notar võlgnevuse sisse nõudmiseks pöörduda otse kohtutäituri poole.

Notari tasu seaduse tekst on kättesaadav Riigi Teatajas.

Loe lähemalt notari tasust: http://www.notar.ee/520